Artsen Zonder Grenzen / Médecins Sans Frontières ging voor de makeover van hun bestaande website -na een pitchprocedure- in zee met Linkman. Het digitale agency zette maximaal in op ‘design thinking’ voor het uittekenen van een duidelijke structuur en aantrekkelijke vormgeving.

Stakeholder & customer journeys

Als voorbereiding op de creatie van de nieuwe website organiseerde Linkman een uitgebreide bevraging van de verschillende stakeholders binnen de NGO. De noden, wensen en issues die uit deze stakeholder interviews naar boven kwamen, dienden als basis voor de herstructurering van het bestaande -content heavy- platform.

Bij het in kaart brengen van de verschillende customer journeys moest Linkman rekening houden met de zeer uiteenlopende doelgroepen en doelstellingen van de website van AZG. Zowel artsen als pers, scholen en schenkers dienden vlot hun weg te vinden naar de gewenste informatie: wat als ik een donatie wil doen? Wat als ik voor AZG wil werken? Wat als ik informatie wil over de activiteiten van AZG in Syrië?

Navigeren zonder GPS

Het eindresultaat van deze doorgedreven denkoefening mag er wezen: Linkman opteerde voor een futureproof mobile first design, waarbij de rijkdom aan bestaande content werd ondergebracht in een compacte navigatiestructuur die elk type bezoeker op een logische manier wegwijs maakt. Bovendien kreeg de meest actuele content een prominente plaats op de homepage om zo de snelle in the field activiteit van AZG te benadrukken. Want dàt is precies waar Artsen Zonder Grenzen het verschil maakt.

Bekijk de vernieuwde website van Artsen Zonder Grenzen